Sony Playstation VITA 3G schwarz

Sony Playstation VITA 3G schwarz

0711719207023
PLAYSTATION VITA 3G MODEL